Kitap çevirisi: Kıbrıs Antolojisi

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öykü Antolojisi’ndeki Yunanca öykülerin Türkçeye çevirisi Lale Alatlı tarafından yapılmıştır. Bu antolojiyi oluşturan Kıbnslı Türk ve Kıbnslı Rum yazarların 54 öyküsünde işlenen temaları şöyle özetleyebiliriz: Kıbrıs’a ait konular, yazarların birey ve toplum hakkındaki görüşleri ile tüm insanları ilgilendiren ortak değerler hakkındaki düşünceleri. İçinde yaşadıkları yere ve çağa karşı duyarlı, geleceğe dair öngörüleri olan yazarlarımız, eserlerinde, yerel ve evrensel sorunlar ile modern yaşamın getirdiği problemler ve tarihin öğütücü etkisi karşısında arayış içinde olan insanlara dair öyküler anlatırlar. Önyargısız bir okuyucu bu kitapta yer alan öyküleri okuyarak pek çok şey öğrenebilir: Ötekini tanıyabilir ve onu anlayabilir. Farklı dilden ve farklı dinden olan ama aynı kaderi paylaştığı, aynı sorun ve deneyimleri yaşadığı Kıbrıslı hemşerisi ile zihinsel ve duygusal bağlar kurabilir. Dahası bu küçük ama çok acılar çekmiş Kıbrıs toprağının artık bölünmüşlükten kurtulması gerektiğini görebilir.

Bu iki dilli öykü antolojisinde 26’sı Kıbnslı Rum ve 18’i Kıbnslı Türk’e ait olmak üzere toplam 44 yazarın 54 öyküsü yer alır. Antolojiye dâhil edilen yazarları ve öyküleri iki gruba ayırabiliriz. İlk grupta ustalıklarına duyulan saygı nedeniyle antolojiye dâhil edilen yaşça büyük ustalar (Nikos Nikolaidis, Yannis Stavrinos ikonomidis, Kostas Montis, Hikmet Afif Mopalar ve Semih Sait Umar) ve onların eski tarihli eserleri vardır. Kitabın asıl iskeletini oluşturan yazarların eserlerinin önemli bir kısmı ise son elli yılda; yani Kıbns Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde yayımlanmıştır. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, bu ikinci grubun en yaşlı yazan Yorğos Filippu Pieridis hariç ikinci grubun diğer yazarlan üç edebi kuşağın temsilcileridir: 1960 Kuşağı’nın, 1974 Kuşağı’nın ve eserleri 1990’lı ve 2000’li yıllarda yayımlanan yeni bir kuşağın.

ISBN: 978-9963-0-0166-8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir