Ders

“Karpuz – karpuzi, duvar – duvari, tencere – tenceres, kalamar – kalamari , kısmet – kismeti …”

Yunanca ve Türkçe sadece bundan ibaret değil!

Lale Alatlı, uzun yıllara dayanan deneyimiyle artık sadece B2 ve üzeri Türkçe seviyesindeki öğrenciler ve Türkçe öğretmenlerine yönelik Türkçe dersleri veriyor.

Her öğrencinin seviye ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan dersler, B2 ve üzeri seviyedeki (Türkçe) öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerisini geliştirmeyi, çeşitli konulardaki kelime bilgisini arttırmayı, Türk edebiyatına girişi ve hedeflerine ulaşmak için gerekli dil becerileri üzerine yoğunlaşmayı sağlıyor.

Türk dilinin yabancı dil olarak öğretiminin çok uzun bir geçmişi olmadığından Türkçe öğretmenlerinin çoğu -özellikle ileri seviyelerde- malzeme bulmak ve oluşturmakta zorlanıyor. Lale Alatlı uzun yıllara dayanan deneyimi ve zengin ders arşiviyle Türkçe öğretenlere özel tasarlanmış yabancı dil eğitimi alanında yenilikçi yöntemler, oyun ve araçların kullanılması, ders hazırlama, malzeme yaratma ve pratiğe yönelik alıştırmaların uygulanması metotlarını Yunanistan’daki Türkçe öğretmenleriyle paylaşıyor. Ayrıca Türk edebiyat ve sanatının da dil seviyelerine uygun olarak kullanımı, bu derslerde önemli rol oynuyor.

Selanik’te yaşayan Türklere Yunanca öğretiminde ise, başka bir ara dilin kullanılmaması, öğrencinin Yunan dilini doğrudan kavrayabilmesini sağlıyor. Türklere Yunan dilinin öğretiminde, özellikle ana dilin Türkçe olmasından doğan sorunlar, pratik Yunanca ve dil öğreniminde büyük kolaylık sağlayan etimoloji üzerinde duruluyor.

Skype
Mesafenin veya zamanın sorun olduğu durumlarda, elektronik ortamda gönderilen ders notlarıyla, Skype üzerinden yapılan dersler gün geçtikçe daha yaygınlaşmakta. Lale Alatlı, elektronik ortamda sahip olduğu ders malzemeleriyle, dil öğrenimini sizin için her zamankinden daha kolay kılıyor.