Yazılı Tercüme

Edebi kitapların tercümesi, basit bir metine oranla çok daha özel ve farklı şartlar gerektirmektedir. Anlama bağlılık ve güvenilirliğin yanı sıra tercümenin metnin ifade, tarz ve genel içeriğini yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Edebi kitap tercümelerinin talep ettiği özel birçok koşul, tercümede tamamen farklı bir felsefeyi yansıtmaktadır. Edebi kitap tercümeleri, yazarın eserini zedelemeden, onu  başka bir dilde sadakatle görünür kılmalıdır. Yazarın tarzının korunması, doğru kelimelerin seçilmesi, kelimeler arasındaki tutarlılık, sözdizimi ve daha birçok özelliğe gösterilen özen, bir eserin yabancı dile en iyi şekilde aktarılarak verilmesinin temelini oluşturmaktadır.

Edebi tercümenin doğru, ilginç, teknik açıdan kusursuz ve çekici kılınması hedefimiz, tercüme edilmiş kitaplarda kendini göstermekte ve eserlerini bize vererek güvenlerini gösteren yazarlarla sürekli iletişim halinde olmamızı sağlamaktadır.

Tercüme edilmiş eserler:
2019 – Zamba, Alexandra & İnatçı, Ümit, “Hafıza İzleri” – Armida Yayıncılık, Lefkoşa (Türkçe/Yunanca-Yunanca/Türkçe)
2017 – Ioannides, Panos,  Kağga veya Karga Kehaneti – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunanca/Türkçe)
2015 – Dafnidi, Eleni, Barbie’nin Katli – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunanca/Türkçe)
2015Michalides, Marios, Antalya’nın Doğusu, Lefkoşa’nın Kuzeyi – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunanca/Türkçe)
2013Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Öykü Antolojisi – Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları (Yunanca/Türkçe)
2013Ioannides, Panos, Amerika ’62 – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunanca/Türkçe)
1999 – D’Antonio, Gino, Bella ve Bronco 6: Sierralı Adam – İhanetler, Hoz Comics (İtalyanca/Türkçe)
1999 – Giovanni Luigi Bonelli, Yuma Kid – Hoz Comics (İtalyanca/Türkçe)

Toplu eserlere katılım:
2018 – “Yunankarasi” Yunanistan’dan çağdaş on bir polisiye öykü – İstos Yayınevi – İstanbul ISBN: 978-605-4640-62-1 (Yunanca/Türkçe)
2018 Kıbrıslı Genç Şairler Antolojisi – Vakxikon Yayınevi. ΙSBN: 978-618-5286-86-6 (Türkçe/Yunanca)
2018 – 3. Uluslararası Edebiyat Festivali “to the sea-girt shores of Cyprus” Ideogramma Yayınları. ISBN: 978-9963-2371-1-1 (Türkçe/Yunanca)
2009 – Pekin, Müfide & Tsitselikis, Konstantinos, “Meriç’in İki Yakası” Lozan Mubadilleri Vakfi Yayınları. (Yunanca/Türkçe)

Sunduğumuz tercüme hizmetleri, resmi evraklar da dahil her türlü talebinizi karşılamaktadır. Özel terminoloji (Avrupa Birliği projeleri, teknik, teknoloji, bilim, hukuk, ekonomi, turizm v.s. alanlarında) gerektiren konular da dahil olmak üzere, her türlü metin ve belgenin tercümesini profesyonel doğruluk, güvenilirlik, tutarlılık, gizlilik ve hızla yapmaktayız.

Lale Alatlı, Yunanistan Tercümanlar Derneği üyesidir. Bu şekilde tercümesi yapılan evrakları, her türlü amaçla her türlü kuruma verilmek üzere onaylamaktayız. Ayrıca Sınır Tanımayan Tercümanlar’ın da (Translators without Borders) üyesidir.

Hizmetlerimizdeki yüksek kalite, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve bizim için çok önemli olan müşteri memnuniyeti, bize güvenen şirketler, kurumlar ve kişilerin sayı ve sürekliliğine yansımaktadır.

Şirket web sitelerinin başka bir veya birden fazla dile tercüme edilmesi, profilini güçlendirmenin yanı sıra gelişmek, yeni pazarlara atılmak ve kendini yeni müşterilere çekici kılmak isteyen her şirket için artık günümüzde atılması gereken ilk adımlardan birini oluşturmaktadır.

Tüm içerik ve bilgilerin doğru aktarımı, ilgili kişide okuduğu bilgilerin kendi ana dilinde yazılmış olduğu duygusunu yaratması açısından hayati öneme sahiptir. Tercümede yapılan dil hataları bunu onarılamaz biçimde engeller.

Web sitenizi tercüme ederek, kendinizi yurtdışı ziyaretçilerine görünür kılın, şirketinizin reklamını yapın ve ürün ve hizmet satışlarınızı arttırın. Potansiyel müşterilerinizin dil ve kültürüne saygı göstererek, sizi kendilerine daha yakın hissetmelerini sağlayın ve memnuniyetlerini arttırın.

Uzmanlık ve deneyimimiz, bize, üstlendiğimiz web sitesinin yapısı ve teknik özelliklerinden bağımsız olarak, en yüksek düzeydeki talepleri karşılayabilme olanağı sunmaktadır.