Yazılı Tercüme

Edebi kitapların tercümesi, basit bir metine oranla çok daha özel ve farklı şartlar gerektirmektedir. Anlama bağlılık ve güvenilirliğin yanı sıra tercümenin metnin ifade, tarz ve genel içeriğini yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Edebi kitap tercümelerinin talep ettiği özel birçok koşul, tercümede tamamen farklı bir felsefeyi yansıtmaktadır. Edebi kitap tercümeleri, yazarın eserini zedelemeden, onu  başka bir dilde sadakatle görünür kılmalıdır. Yazarın tarzının korunması, doğru kelimelerin seçilmesi, kelimeler arasındaki tutarlılık, sözdizimi ve daha birçok özelliğe gösterilen özen, bir eserin yabancı dile en iyi şekilde aktarılarak verilmesinin temelini oluşturmaktadır.

Edebi tercümenin doğru, ilginç, teknik açıdan kusursuz ve çekici kılınması hedefimiz, tercüme edilmiş kitaplarda kendini göstermekte ve eserlerini bize vererek güvenlerini gösteren yazarlarla sürekli iletişim halinde olmamızı sağlamaktadır.

Tercüme edilmiş eserler:
2017 – Panos Ioannides, Kağga veya Karga Kehaneti – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunancadan Türkçeye)
2016 – Dafnidi Eleni, Barbie’nin Katli – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunancadan Türkçeye)
2015 – Michalides Marios, Antalya’nın Doğusu, Lefkoşa’nın Kuzeyi – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunancadan Türkçeye)
2013 – Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Öykü Antolojisi – Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları (Yunancadan Türkçeye)
2013 – Panos Ioannides, Amerika ’62 – OPM İletişim Yayıncılık, İstanbul (Yunancadan Türkçeye)
2005 – Ayvalık Ve Cunda Adası’nda Kilise Bölgelerine Ait İbadethaneler ve Manastırlar – KIDONIATIKOU ASTERA’NIN NİSAN – HAZİRAN 1988, 2.DÖNEM, 23 SAYILI BÖLÜMÜNDEN NÜSHA Athanasios G. Tsernoglou (Yunancadan Türkçeye)
2005 – Evstratios I. Drakou, Küçük Asya Yedi Adaları veya Moshonisia (Cunda Adası) Birinci Cildin Devamı İkinci Cilt, Atina 1895 – (Yunancadan Türkçeye)
2005 – Sitsas Karaiskaki, CUNDA ADASI Eolos’un Mikroskobik Takımadaları’nın Dayanılmaz Çekiciliği, VATANIM – (Yunancadan Türkçeye)
2005 – Panagiya Kilisesi Ve Cunda Adası Manastırları – Cunda Adası’nın Muhteşem Kutsal Vasiliki A. Rali, Panagiya Kilisesi’nin Yapım ve Felaket Hikâyesi – MUKADDES MİTROPOLİS YAYINLARI AYNOROZ VE EDREMİT – (Yunancadan Türkçeye)
1999 – Giovanni Luigi Bonelli, Yuma Kid – Hoz Comics (İtalyancadan Türkçeye)

Sunduğumuz tercüme hizmetleri, resmi evraklar da dâhil her türlü talebinizi karşılamaktadır. Özel terminoloji (Avrupa Birliği projeleri, teknik, teknoloji, bilim, hukuk, ekonomi, turizm v.s. alanlarında) gerektiren konular da dâhil olmak üzere, her türlü metin ve belgenin tercümesini profesyonel doğruluk, güvenilirlik, tutarlılık, gizlilik ve hızla yapmaktayız.

Lale Alatlı, Yunanistan Tercümanlar Derneği üyesidir. Bu şekilde tercümesi yapılan evrakları, her türlü amaçla her türlü kuruma verilmek üzere onaylamaktayız.

Hizmetlerimizdeki yüksek kalite, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve bizim için çok önemli olan müşteri memnuniyeti, bize güvenen şirketler, kurumlar ve kişilerin sayı ve sürekliliğine yansımaktadır.

Şirket web sitelerinin başka bir veya birden fazla dile tercüme edilmesi, profilini güçlendirmenin yanı sıra gelişmek, yeni pazarlara atılmak ve kendini yeni müşterilere çekici kılmak isteyen her şirket için artık günümüzde atılması gereken ilk adımlardan birini oluşturmaktadır.

Tüm içerik ve bilgilerin doğru aktarımı, ilgili kişide okuduğu bilgilerin kendi ana dilinde yazılmış olduğu duygusunu yaratması açısından hayati öneme sahiptir. Tercümede yapılan dil hataları bunu onarılamaz biçimde engeller.

Web sitenizi tercüme ederek, kendinizi yurtdışı ziyaretçilerine görünür kılın, şirketinizin reklamını yapın ve ürün ve hizmet satışlarınızı arttırın. Potansiyel müşterilerinizin dil ve kültürüne saygı göstererek, sizi kendilerine daha yakın hissetmelerini sağlayın ve memnuniyetlerini arttırın.

Uzmanlık ve deneyimimiz, bize, üstlendiğimiz web sitesinin yapısı ve teknik özelliklerinden bağımsız olarak, en yüksek düzeydeki talepleri karşılayabilme olanağı sunmaktadır.