Μαθήματα Τουρκικών

Karpuz / καρπούζι, duvar / ντουβάρι, tencere / τεντζερές, kalamar /καλαμάρι, kismet / κισμέτι 

 Για όσους επιθυμείτε να ανεβάσετε το επίπεδο της γνώσης σας στα ελληνικά ή τα τουρκικά, η Λάλε Άλατλι, με την πολυετή της εμπειρία, το επιτυγχάνει διδάσκοντάς σας ελληνικά ή τουρκικά στη Θεσσαλονίκη.

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον τουρκικό ή τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και με την καθημερινή χρήση των δύο γλωσσών, με καινοτόμες μεθόδους, παιχνίδια και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον τομέα της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας.

Η διδασκαλία των ελληνικών σε Τούρκους που ζουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τη χρήση ενός επιπλέον ενδιάμεσου γλώσσας, βοηθά τον μαθητή να τα κατανοήσει άμεσα

Μέσω Skype

Σε περιπτώσεις που η απόσταση ή ο χρόνος  αποτελούν θέμα, η χρήση του Skype γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. Η Λάλε Άλατλι με την online διδασκαλία της κάνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών πολύ πιο εύκολη, αποστέλλοντας τις σημειώσεις των μαθημάτων ηλεκτρονικά.