Redaksiyon: İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu

Grigoris Konstantopoulos’un “İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu” adlı kitabının Yunancadan Türkçeye çevirisi Murat Issı, redaksiyonu Lale Alatlı tarafından yapıldı.

İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu – Grigoris Konstantopoulos
Umut Yayımcılık (İstanbul) 2018. 116 sayfa. ISBN: 978-605-68513-5-3

Bu kitap, 23.01.2017 tarihinde kaybettiğimiz Grigoris Konstantopoulos’un, işçi sınıfı sorununu teorik, sosyal, politik ve sendikaya dair açılardan ele aldığı kişisel bir çabadır. Amacı; konunun emekçi ve komünist hareketin mücadelecilerine faaliyetlerinde yardımcı olacak şekilde sunulmasına ve emekçi, devrimci ve komünist hareketin tüm alanlarda yeniden toparlanması için yapıcı ilkelerin inşa edilmesine katkıda bulunmaktı.

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları, yazarın politik çalışma ve eylemlere katılımına engel olamamanın yanı sıra araştırma ve yazma faaliyetlerini de durduramadı. Bunlara rağmen bu çalışma, Konstantopoulos’un üzerinde durmayı seçtiği tüm çeşitli yönleri kapsayacak bir şekilde sonlandırılamadı. Yazılarından da anlaşıldığı üzere bu çeşitli tarafların sayısı hiç de az değildi. Bir taraftan böylesi bir çabanın büyük bir bölümünün sunulabilmesi öte taraftan ise böylesi bir yayının zorunlu kıldığı uyumun sağlanabilmesi için; bir kısmı bağımsız bir kısmı ise birbirinin devamı niteliğindeki konularda bir kısmı tamamlanmış bir kısmı ise henüz tamamlanmamış onlarca metnin bizim sorumluluğumuz altında bir araya getirilmesi, üzerinde çalışılması ve bir düzene sokulması gerekiyordu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir