Μετάφραση βιβλίου: Δίγλωσση Ανθολογία

Τα διηγήματα στην ελληνική γλώσσα έχουν μεταφραστεί στην τούρκικη από την Lale Alatli. Στα 54 ανθολογημένα διηγήματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αποτυπώνονται με αρκετή ενάργεια τα πάθη της Κύπρου, Συνεχίστε την ανάγνωση Μετάφραση βιβλίου: Δίγλωσση Ανθολογία

Μετάφραση βιβλίου: Αμερική ’62

Αμερική ’62: de profundis – Πάνος Ιωαννίδης

Το μυθιστόρημα έχει μεταφραστεί από την Lale Alatli στα τουρκικά. Συνεχίστε την ανάγνωση Μετάφραση βιβλίου: Αμερική ’62